ขั้นตอนการเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ( Step of First Aid )

19299 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขั้นตอนการเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ( Step of First Aid )

ขั้นตอนการเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ( Step for First Aid)


เหตุผลที่ต้องเขียนหัวข้อนี้ขึ้นมา เพราะนี่คือประเด็นหลักที่นักปฐมพยาบาลเบื้องต้นต้องคำนึงเสมอในการเข้าช่วย เนื่องจากหากผู้ที่เข้าช่วยเหลือไม่ทำตามStep หรือขั้นตอนที่จะกล่าวต่อไปนี้ นอกจากตัวผู้เข้าช่วยจะได้รับอันตรายแล้ว ยังทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อตัวผู้บาดเจ็บด้วย ซึ่่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลักด้วยกันคือ


1. มีสติ
นี่เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่นักปฐมพยาบาลจะต้องมี ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ หรืออุบัติเหตุ ผู้เข้าช่วยเหลือต้องมีสติ รับรู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น สถานการณ์ ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร ตัวผู้เข้าช่วยสามารถเข้าช่วยหรือควบคุมสถานการณ์ได้เองหรือไม่ จำเป็นต้องขอความช่วยจากใครหรือไม่ การตัดสินใจเหล่านี้สำคัญมากทั้งตัวผู้เข้าช่วย และผู้บาดเจ็บ

2. ประเมินสถานการณ์ความปลอดภัย
นี่เป็นหัวข้อที่นักปฐมพยาบาลเบื้องต้นมักจะละเลย หรือไม่ให้ความสำคัญ คุณลองนึกถึงภาพเหตุการณ์หากมีพนักงานบริษัทคุณถูกไฟ้ฟ้าดูดอยู่คุณจะทำอย่างไร ? หากคุณรีบวิ่งเข้าไปช่วยโดยไม่ได้มีการประเมินสถานการณ์ก่อน คุณหรือผู้เข้าช่วยจะกลายเป็นผู้บาดเจ็บรายที่สองทันที เพราะอาจยังมีกระแสไฟที่สามารถทำอันตรายต่อตัวผู้เข้าช่วย มิหนำซ้ำ ต้วผู้บาดเจ็บก็ยังคงได้รับอันตรายจากกระแสไฟอยู่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้เข้าช่วยเหลือต้องคำนึงทุกครั้งในขณะเข้าช่วยนอกจากการมีสติแล้ว ก็คือการประเมินสถานการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยต้องประเมินให้ครบทั้งสามด้าน คือ
2.1 ประเมินสถานการณ์เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับตัวผู้เข้าช่วย 
2.2 ประเมินสถานการณ์เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับตัวผู้บาดเจ็บเพิ่มเติม 
2.3 ประเมินสถานการณ์เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับบุคคลรอบข้าง 
หากประเมินแล้วพบว่าอันตรายยังคงมีอยู่ไม่ว่าจะเกิดกับตัวผู้เข้าช่วย / ผู้บาดเจ็บ /บุคคลรอบข้าง ต้องระงับหรือขจัดอันตรายเหล่านั้นออกไปก่อน

3. ประเมินผู้บาดเจ็บ
ขั้นตอนนนี้ถือว่าขั้นตอนที่สาม ไม่ใช่ขั้นตอนที่หนึ่ง ทำไมต้องเขียนเช่นนี้ เพราะผู้เข้าช่วยเหลือส่วนใหญ่มักจะปฏิบัติขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรก แล้วเกิดอะไรขึ้น หากคุณนึกภาพเหตุการณ์ในข้อที่สองได้ หากผู้เข้าช่วยเหลือเข้าไปประเมินโดยการถูกตัวผู้บาดเจ็บทันทีจะเกิดอะไรขึ้น ฉะนั้นขอให้คำนึงเสมอว่า ก่อนที่ผู้เข้าช่วยเหลือจะเข้าถึงตัวผู้บาดเจ็บ ต้องผ่านสองขั้นตอนด้านบนมาก่อน

การประเมินผู้บาดเจ็บจะแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

3.1 การประเมินผู้บาดเจ็บระยะเร่งด่วน
จำไว้เลย ! ขั้นตอนนี้ไม่ทำไม่ได้ นั่นคือขั้นตอนการประเมินสภาวะการมีชีวิตอยู่ของผู้บาดเจ็บ โดยประเมิน 3 ระบบดังนี้ คือ

ระบบประสาท
ระบบหายใจ
ระบบไหลเวียนโลหิต
ซึ่งทั้ง 3 ระบบนี้ต้องทำงานประสานกัน หากพบว่าระบบใดหยุดทำงาน ต้องรีบแก้ไข หรือกู้คืนทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบหายใจ / และระบบไหลเวียนโลหิต

3.2 การประเมินผู้บาดเจ็บระยะทั่วไป
การประเมินระยะนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อการประเมินระยะเร่งด่วนได้ผ่านพ้นไปแล้ว นั่นหมายความว่า ผู้บาดเจ็บยังมีชีวิตอยู่นั่นเอง การประเมินระยะนี้ก็คือ การตรวจร่างกายผู้บาดเจ็บ โดยต้องตรวจให้ครบทุกระบบ ตั้งแต่ศีรษะ ถึงเท้า

4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แน่นอนหลังจากที่ผู้เข้าช่วยเหลือประเมินผู้บาดเจ็บ อาจจะพบสาเหตุหรืออวัยวะที่ได้รับการบาดเจ็บ ขั้นตอนต่อไปคือการปฐมพยาบาล ณ ส่วนที่ได้รับการบาดเจ็บนั่นเอง โดยผู้ให้การปฐมพยาบาลจำเป็นจะต้องมีความรู้ มีทักษะ (่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ) เพราะหากเข้าช่วยเหลือทั้งๆที่ไม่มีความรู้ หรือไม่มีทักษะในการเข้าช่วย แทนที่จะทำให้ผู้บาดเจ็บรอดพ้นจากอันตราย กลับอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับตัวผู้บาดเจ็บ ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้บาดเจ็บในอนาคต

5. การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

หลังจากให้การปฐมพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บแล้ว อาจจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายผูู้บาดเจ็บ ไปไว้ยังจุดที่ปลอดภัย หรือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเพื่อส่งไปรักษาต่อยังสถานพยาบาล นักปฐมพยาบาลจำเป็นต้องคำนึงถึงท่าที่ใช้ในการเคลื่อนผู้บาดเจ็บด้วย เพราะหากให้การเคลื่อนที่ผิดวิธี อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อตัวผู้บาดเจ็บได้ตลอดเวลา ฉะนั้นทักษะเหล่านี้จำเป็นต้องการรับการเรียนรู้และฝึกฝนจึงจะเกิดความปลอดภัยต่อทั้งตัวผู้เข้าช่วยเหลือและผู้บาดเจ็บเอง

ดัง Flow Chart ที่แสดงให้ดูตามภาพด้านล่าง

 

QR CODE ขอรับรายละเอียดหลักสูตรการอบรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com