บทความน่ารู้

แนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิตปี ค.ศ.2020 ตาม guidelines American Heart Association, The Heart Association of Thailand และ Thai Resuscitation Council

ผู้เขียนอ้างอิงตาม American Heart Assosiation ( AHA ) Guidelines for Cardiopulmonary Resucsitation ( CPR )and Emergency Cardiovascular Care ( ECC ) 2020

เนื้อหาของบทความด้านล่างเกิดจากประสบการณ์จริง ของผู้เขียนทั้งในบทบาทของผู้ให้การรักษาพยาบาล ผู้พบเห็นในขณะที่ยังทำงานในตึกอุบัติเหต และบทบาทของวิทยากร ผู้เขียนจึงอยากนำเทคนิค ดังกล่าวมาถ่ายทอด เพื่อประโยชน์ต่อนักปฐมพยาบาลทุกคน

กระดูกที่หักนั้นมีความรุนแรงแค่ไหน หากเราต้องการประเมินความรุนแรงของการหักในครั้งนั้นให้เราใช้เทคนิคการประเมินที่เรียกว่า

เนื้อหาของบทความด้านล่างเกิดจากประสบการณ์จริง ของผู้เขียนทั้งในบทบาทของผู้ให้การรักษาพยาบาล ผู้พบเห็นในขณะที่ยังทำงานในตึกอุบัติเหต และบทบาทของวิทยากร ผู้เขียนจึงอยากนำเทคนิค ดังกล่าวมาถ่ายทอด เพื่อประโยชน์ต่อนักปฐมพยาบาลทุกคนที่มีส่วน ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

บาดแผล หมายถึง  การบอบช้ำ หรือ/และการฉีกขาดของผิวหนัง/กล้ามเนื้อของร่างกายความรุนแรงขึ้นอยู่กับสิ่งที่มากระทบและตำแหน่งของการบาดเจ็บ

เหตุผลที่ต้องเขียนหัวข้อนี้ขึ้นมา เพราะนี่คือประเด็นหลักที่นักปฐมพยาบาลเบื้องต้นต้องคำนึงเสมอในการเข้าช่วย 

Powered by MakeWebEasy.com